Aktuální informace z MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo agregované výstupy dotazníkového šetření v rámci ORP Uničov k dokladování monitorovacího indikátoru Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost:

  1. Výstupy za základní a mateřské školy srovnávající data získaná z dotazníkových šetření v rámci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony II a Šablony III,
  2. Výstupy za školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy srovnávající data získaná z úvodního a závěrečného dotazníkového šetření v rámci výzvy Šablony II.

Výstupy se primárně vztahují k území ORP Přerov a Olomouckého kraje, umožnují však také orientační srovnání s výsledkem za celou ČR. Výstupy přináší srovnání situace před začátkem realizací projektů z OP VVV se situací a stavem po ukončení realizace projektů v rámci jednotlivých výzev. Konkrétní data byla předána vedoucím pracovních skupin k prezentaci na jednáních pracovních skupin a jako podklad pro aktualizaci dokumentu MAP.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na adresu ap@msmt.cz.