Online hromadné konzultace na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ_Š III OP VVV + Š I OP JAK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

uveřejňujeme nabídku online hromadných konzultací na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ_Š III OP VVV + Š I OP JAK

 1.)    Jak na ZZoR v Šablonách III OP VVV pro MŠ a ZŠ

Konzultace tematicky zaměřená na ukončení projektu + doložení povinných výstupů, specifika ZZoR, praktická doporučení.

Termíny konzultací + odkazy na přihlášení zde:

Pátek, 8. 11. 2022, 13.00 – 15.00, lektorky: R. Krčková, V. Dušková – přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 1. 12. 2022, 13.00 – 15.00, lektorky: G. Švehlová, R. Krčková- přihlásit se můžete zde

Úterý, 6. 12. 2022, 10.00 – 12.00, lektorky: L. Holacká,  – přihlásit se můžete zde

2.)    OP JAK Šablony I – prvožadatelé z řad MŠ a ZŠ 

Online konzultace je určena mateřským a základním školám, které poprvé žádají o dotaci z projektu zjednodušeného vykazování neboli tzv. šablon. Provedeme Vás celým procesem přípravy projektu a tvorby projektové žádosti krok za krokem. Seznámíme Vás s principy šablon a aktivitami, na které může Vaše škola obdržet finanční prostředky. Konzultace bude vedena s ohledem na nezkušenost žadatelů a bude dána možnost diskutovat konkrétní dotazy účastníků konzultace.

Cílem této výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Termíny konzultací + odkazy na přihlášení:

Čtvrtek, 24. 11. 2022, 13.00 – 15.00, lektorka:  L. Holacká – přihlásit se můžete zde

Pátek, 2. 12. 2022, 13.00 – 15.00, lektorka: L. Holacká- přihlásit se můžete zde

Online konzultace Vás provedou všemi fázemi projektu tzv. šablon. Od strategického výběru vhodných aktivit pro vaši školu či školské zařízení, přes věcný výklad jednotlivých aktivit, až po výstupy, které budete dokládat do Zpráv o realizaci projektu.

Nabízíme Vám konzultace zaměřené speciálně jak na proces podání projektové žádosti, tak i jak postupovat dále, když máte žádost úspěšně podanou. Při volbě termínu tak prosíme, zvažte, v jaké fázi se nyní nacházíte a která hromadná konzultace je tedy pro Vás tematicky relevantní. Bližší anotace konzultací jsou pak uvedené přímo u jednotlivých termínů akcí viz níže.

Konzultacemi Vás provází naši zkušení odborníci a veškeré poskytované informace jsou plně v souladu s výkladem MŠMT.

Konzultace jsou realizované prostřednictvím MS Teams. Délka konzultace je cca 2 – 2,5 hodiny.

Veškeré konzultace jsou pro účastníky zdarma v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování v území (P-AP).

Cílová skupina: širší vedení škol, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci RT KAP + další aktéři v území, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání.

3.)    Žádost Šablony I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

 Vybrat si můžete z následujících termínů:

Středa, 9. 11. 2022, 9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M.Plevová, R. Krčková – přihlásit se můžete zde

Středa, 16. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: G. Švehlová R. Krčková- přihlásit se můžete zde

Pátek, 25. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: L. Holacká,  – přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 1. 12. 2022, 9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M. Plevová – přihlásit se můžete zde

Pátek, 9. 12. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: R. Krčková, V, Dušková – přihlásit se můžete zde

4.)    Realizace Šablon I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

Vybrat si můžete z následujících termínů:

Čtvrtek, 24. 11. 2022, 13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: G. Švehlová R. Krčková, – přihlásit se můžete zde

Středa, 30. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: M. Plevová, L. Holacká- přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 15. 12. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká – přihlásit se můžete zde

Přihlaste se, prosím, elektronicky prostřednictvím odkazu u jednotlivých termínů.

Pokud budete mít potíže s přihlášením, můžete využít i přihlášení prostřednictvím e-mailu: sarka.pirklova@npi.cz .

Na tento email, prosím, zašlete přihlášku ve formátu: Jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace.