Pracovní skupiny

Pracovní skupina Polytechnika
1.       Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Vedousí PS
2.       Mgr. Hana Vyhlídalová ředitelka Střední průmyslové školy v Přerově, zástupce středního polytechnického vzdělávání
3.       Mgr. Marek Foukal učitel přírodovědných předmětů ze ZŠ Dřevohostice – zástupce MAS
4.       Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. učitel, odborník ICT s certifikátem
5.       Mgr. Lucie Klásková zástupce MEOPTY s.r.o. – zástupce klíčového regionálního zaměstnavatele v oblasti lehkého průmyslu
6.       Mgr. Blanka Mašková ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Přerov – zástupce neformálního vzdělávání
7.       Ing. Pavel Cimbálník ředitel Městské knihovny v Přerově
8.       Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13
Pracovní skupina rovných příležitostí
1.       Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Vedousí PS
2.       Ing. Eva Kupková zástupce zřizovatelů základních škol
3.       Mgr. Ilona Bočínská ředitelka ZŠ Přerov, Boženy Němcové – zástupkyně základní školy vzdělávající významným poměrem romskou minoritu
4.       Bc. Marie Netočná ředitelka MŠ Komenského – zástupkyně mateřské školy vzdělávající významným poměrem romskou minoritu
5.       Mgr. Romana Pospíšilová zástupce OSPOD
6.       Mgr. Silvie Houšťavová ředitelka PPP Přerov – zástupce školského poradenského zařízení
7.       Mgr. Blanka Mašková ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Přerov – zástupce neformálního vzdělávání
8.       Martina Mižigárová zákonný zástupce žáka ZŠ, zástupce rodičů dětí romské minority
9.       Mgr. Bc. Věra Václavíčková Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
1.       Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Vedoucí PS – Univerzita Palackého
2.       Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Univerzita Palackého
3.       Mgr. Eva Zítková ZŠ nám. Míru 83, Kojetín
4.       Mgr. Markéta Matějková ZŠ nám. Míru 83, Kojetín
5.       Mgr. Barbora Složilová ZŠ JAK Přerov Předmostí
6.       Mgr. Magda Zábranská ZŠ JAK Přerov Předmostí – 1. stupeň
7.       Mgr. Jana Černá SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
8.       Mgr. Hana Foltasová Základní škola a Mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace
9.       Ing. Pavel Cimbálník ředitel Městské knihovny v Přerově
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost:
1.       Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Vedoucí PS – Univerzita Palackého
2.       Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Univerzita Palackého
3.       Mgr. Silvie Lukšová ZŠ Trávník
4.       Petra Princová
5.       Mgr. Ondřej Sekera ZŠ Želatovská
6.       Mgr. Ivana Fikarová ZŠ JAK Přerov Předmostí
Pracovní skupina pro financování
1.       Zdeněk Hilbert vedoucí PS
2.       Drahomíra Schindlerová ZŠ Želatovská – ekonomka
3.       Mgr. Jan Strejček MMPr – Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací