Pracovní skupiny

POLYTECHNIKA
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. ředitel ZŠ v Přerově, Želatovská 8
Mgr. Hana Vyhlídalová ředitelka Střední průmyslové školy v Přerově, zástupce polytechnického vzdělávání
Mgr. Marek Foukal učitel přírodovědných předmětů ze ZŠ Dřevohostice, zástupce MAS
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. učitel, odborník ICT s certifikátem
Ing. Michal Novák zástupce společnosti Kemifloc a.s., zástupce významného regionálního zaměstnavatele v oblasti lehkého průmyslu
Mgr. Blanka Mašková ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Přerov, zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. ředitel ZŠ v Přerově, Želatovská 8
Ing. Eva Kupková zástupce zřizovatelů základních škol
Mgr. Ilona Bočinská ředitelka ZŠ Přerov, Boženy Němcové, zástupkyně ZŠ vzdělávající významným poměrem romskou minoritu
Bc. Marie Netočná ředitelka MŠ Přerov, Komenského, zástupkyně ZŠ vzdělávající významným poměrem romskou minoritu
Mgr. Romana Pospíšilová zástupce OSPOD
Mgr. Silvie Houšťavová ředitelka PPP Přerov, zástupce školského poradenského zařízení
Mgr. Blanka Mašková ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Přerov, zástupce neformálního vzdělávání
Martina Mižigárová zákonný zástupce žáka ZŠ, zástupce rodičů dětí romské minority
Mgr. Bc. Věra Zapletalová řaditelka ZŠ Přerov, J. A. Komenského a MŠ, Přerov – Předmostí, Hranické 14
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Eva Zítková učitelka ZŠ Kojetín, Nám. Míru 83
Mgr. Markéta Matějková Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Mgr. Barbora Složilová učitelka ZŠ JAK Přerov Předmostí
Mgr. Magda Zábranská učitelka ZŠ JAK Přerov Předmostí
Mgr. Ivana Baďurová učitelka SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
Mgr. Lenka Hilbertová ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice
Mgr. Edita Hausnerová ředitelka MěK Přerov
Mgr. Denisa Čecháková učitelka ZŠ Přerov, Želátovská 8
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Silvie Lukšová učitelka ZŠ Přerov, Trávník 27
Mgr. Ondřej Sekera učitel ZŠ Přerov, Želátovská 8
Mgr. Kristýna Kavková učitelka ZŠ Přerov, Želátovská 8
FINANCOVÁNÍ
Zdeněk Hilbert finanční manažer projektu
Ing. Eva Kupková zástupce zřizovatelů ZŠ, MŠ Přerov
Mgr. Michal Kuděla zástupce MAS Hanácké království
Zuzana Šálková zástupce MAS Partnerství Moštěnka
Bc. Iva Dokoupilová zástupce MAS Střední Haná