Řídící výbor

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Zdeněk Hilbert Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Mgr. Petr Kouba Statutární město Přerov
Mgr. Radek Brázda Obec Troubky
Mgr. Romana Pospíšilová Statutární město Přerov
Ludmila Jakubcová Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23
Bc. Marie Netočná Mateřská škola Přerov, Komenského 25
Mgr. Miroslav Fryštacký Základní škola Přerov, Svisle 13
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Základní škola Přerov, Želatovská 8
Mgr. Bc. Věra Zapletalová Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14
PaedDr. Jana Blažková Základní škola a mateřská škola Lobodice,
příspěvková organizace
Mgr. Lenka Hilbertová Základní škola a Mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Baďurová SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4
Mgr. Blanka Mašková Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov,
Žižkova 12 – neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
Mgr. Mojmír Přikryl Základní umělecká škola Kojetín –  – neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
Ing. Lenka Polachová Olomoucký kraj, KAP
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. Školská rada při Základní škole Přerov, Želatovská 8
Bc. Ondřej Lakomý Statutární město Olomouc
– ITI Olomoucké aglomerace
Marie Tesařová MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D. Obec Radkovy