Podpora rozvoje tělesné kultury

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov je realizován nový projekt zaměřený na rozvoje tělesné kultury. Jeho náplní je vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti moderních trendů pohybové a kondiční přípravy dětí a žáků. Vše probíhá ve spolupráci s trenéry partnerských sportovních klubů. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznete na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/ nebo na facebookovém profilu MAP ORP Přerov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.