Hry bez hranic

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653 bude v měsících září 2020 až březen 2021 realizována pod souhrnným názvem „Hry bez hranic“ aktivita implementace MAP podporující rozvoj znalostních kapacit pedagogických pracovníků se zaměřením na posílení jejich profesních kompetencí v problematice rovných příležitostí, a to formou interaktivní pedagogické práce cílové skupiny s nejstaršími žáky mateřských a prvních tříd základních škol pod vedením odborného pracovníka a lektorů v motivačním prostředí dětských zábavních center – projekt tak zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací celek umožňující přímou aplikaci získávaných a sdílených dovedností s dětmi a žáky v přímé korelaci, a to s výstupem zvýšených kompetencí i radosti ze setkávání a her pro naše nejmenší.