Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

Konzultační setkání k adaptaci UA žáků (cizinců)

Program je určen všem pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení a výchovní poradci.

Konzultace je bezplatná, je zaměřena na  problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Bude Vám poskytnuta metodická podpora, možnost sdílení příkladů inspirativní praxe, zdroje informací k dané problematice a kontakty na další partnerské instituce. Každý týden ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 budeme pro Vás k dispozici. Nemusíte být účastni po celou dobu. Budou se vždy otevírat témata, které Vás zajímají. Účast na těchto konzultačních setkání je omezena na max. 5 lidí.

Vždy den před konzultačním setkání Vám zašleme odkaz na MS Teams. Každý týden v pondělí Vám odešleme odkaz na nový termín pro přihlášení na konzultační seminář, kde bude kapacita vždy omezena na max. 5 lidí.

Termíny konání:

05. 05. 2022
12. 05. 2022
19. 05. 2022
26. 05. 2022
02. 06. 2022
09. 06. 2022
16. 06. 2022
23. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/ žáků z Ukrajiny (cizinců)

Ve webináři budou probrány základní body adaptačního a integračního procesu, kterým postupně prochází děti a žáci přicházející do českého vzdělávacího systému. Bude věnována pozornost procesům, které probíhají, strategiím, které je dobré volit při zvykání těchto dětí a žáků. Dále bude věnována pozornost úskalím tohoto procesu.

Termíny konání:

25. 05. 2022
08. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v souvislosti migrací do České republiky.

Kulatý stůl připravil Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince.

Webinář se bude věnovat přímo metodickým pokynům, které vydává MŠMT pro tuto oblast a doplní je příklady dobré praxe. V rámci webináře bude možné položit též dotazy všem přednášejícím. Webinář je zdarma.

Termín konání:

19. 05. 2022  14:00 – 16:00

Program:

  1. Základní principy pro hodnocení žáků z Ukrajiny ve 2. pololetí školního roku 2021/22
   Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, MŠMT
  2. Základní principy hodnocení žáků ve středních školách dle Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
   Mgr. Štěpánka Thérová, vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT

Blok sdílení dobrých praxí:

  1. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele
   Mgr. Jana Táborková, metodička prevence, učitelka ČDJ
  2. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole J. Gutha-Jarkovského a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského
   PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy
  3. Dotazy a diskuze účastníků s prezentujícími
   Moderuje: Mgr. Halka Smolová Závorová

NPI ČR | Přihlášení