Nabídka kurzů pro pedagogy ZŠ

1. Nabídka praktických kurzů pro pedagogy 1.  stupně ZŠ na měsíc květen, který je zaměřen na novou informatiku vycházející z revidovaného RVP pro vzdělávací oblast informatika. Tento kurz povede lektor Mgr. Miroslav Dvořák. Účastníci kurzu absolvují 24 hodin online/prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu. Podmínkou získání potvrzení o účasti je minimálně 80% účast na přímé výuce.

Akce jsou bezplatné a konají se on-line prostřednictvím MS Teams a prezenční setkání bude probíhat na ZŠ Nedvědova 17 v Olomouci.

2. Nabídka praktických kurzů pro pedagogy 2.  stupně ZŠ na měsíc duben/květen. Tento kurz povede lektor Ing. Mgr. Michal Sedláček. Účastníci kurzu absolvují 24 hodin online/prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu. Podmínkou získání potvrzení o účasti je minimálně 80% účast na přímé výuce.

Akce jsou bezplatné a konají se on-line skrze MS Teams a prezenční setkání bude probíhat na Wellnerova 25, Olomouc.

3.  Nabídka na Digitální kompetence v zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Jedná se o krátký kurz pro rozvoj digitálních kompetencí, který se bude konat 4. 5. a 18. 5. od 15.30 do 19.00 on-line skrze MS Teams. Účastníci se prostřednictvím jednotlivých aktivit seznámí s možnostmi rozvoje digitálních kompetencí v předmětu zeměpis (i mimo něj). Stěžejní částí kurzu bude tvorba geoprezentace prostřednictvím nástroje Google Earth Projekty. Celý kurz bude zakončen společným Kahootem zaměřeným na vyhledávání geoinformací a rozvoj digitálních kompetencí s tím spojených. V samotném závěru budou účastníci seznámeni s dalšími zdroji pro rozvoj nejen digitální kompetence v zeměpisu, ale také kartografické či geografické gramotnosti na základních školách. Kurz je nabízen zdarma. Tímto kurzem Vás bude provázet pan Mgr. Karel Malík.

4. Pilot krátkého kurzu pro rozvoj digitálních kompetencí pro 1. stupeň ZŠ na téma Bezpečně v online prostředíLektorkou je Mgr. Štěpánka Vondrášková. Který se bude konat v úterý 2. 5. od 13.30 do 16.30 hodin. Kurz se zaměřuje na vzdělávání pedagogů 1. stupně v oblasti bezpečnosti žáků v online prostředí. Pomáhá jim přiblížit toto téma. Jsou jim předvedeny hry, které mají za cíl naučit žáky, jak chránit svá digitální zařízení před viry a predátory a jak se chovat eticky v online prostředí. Žáci se také naučí, že je třeba chránit i své zdraví a pohodu, což jsou věci spojené s používáním digitálních technologií. V neposlední řadě je téma směřováno také na ochranu životního prostředí, které je s tímto spjato. Tento program pomáhá pedagogům zlepšit své digitální kompetence a připravit své žáky na bezpečné používání digitálních technologií napříč předměty.

Odkazy na přihlášení:

  Název Termín Odkaz k připojení
  Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ prezenční část: 02. 05. 2023; 18. 05. 2023 (14:00 – 17.30)

on-line části: 04. 05. 2023; 09. 05. 2023; 11. 05. 2023; 16. 05. 2023; (14.00 – 17.30)


ZDE
  Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ on-line části: 25. 04. 2023; 27. 04. 2023; 16. 05. 2023 (14.00 – 18.00)

prezenční část: 15. 05. 2023 (8.30 – 15.30)

ZDE
  Digitální kompetence v zeměpisu – pro 2. stupeň ZŠ, krátký kurz pro rozvoj digitálních kompetencí 04.05.2023 ZDE
  Digitální kompetence v zeměpisu – pro 2. stupeň ZŠ, krátký kurz pro rozvoj digitálních kompetencí 18.05.2023 ZDE
  Pilotní kurz – Bezpečně v online prostředí 02.05.2023 ZDE

Zuzana Páťalová
Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT
Krajský koordinátor v projektu SYPO

Wellnerova 25
779 00 Olomouc

zuzana.patalova@npi.cz